Purentavaivat , TDM

Leukanivelsärky

Purentaelimistön kipu ja toimintahäiriöt (temporomandibular disorders, TMD) on yhteisnimitys leukanivelten, puremalihasten, hampaiston ja niihin liittyvien kudosten sairaus- ja kiputiloille sekä toimintahäiriöille. Tavallisimpia oireita ovat leukanivelten ja puremalihasten kivut, äänet, kuten naksumiset tai rahinat nivelistä, leukojen väsyminen ja jäykkyys. Myös suun rajoittunut avautuminen, leukalukko ja alaleuan liikehäiriöt voivat olla oireita sekä useasti myös päänsärky, niskasärky, kasvokipu ja korvakipu ja mahdollisesti myös tinnitus. 

Vaivat voivat olla lihasperäisiä, nivelperäisiä tai näiden yhdistelmiä. Hankalat oireet ja kipu saavat ihmiset hakeutumaan tutkimuksiin ja hoitoon. Purentavaivoja pystytään yleensä hyvin hoitamaan ja ennuste on hyvä. Tarvitaan siis hammaslääkärin tutkimus ja oirekartoitus ja sen perusteella tehdään hoitosuunnitelma. Hoitoa on mm. potilaalle annettava tieto asiasta, omahoito-ohjeet, kuten alaleuan liikeharjoitukset, ns. leukajumppa. 

Bruksismi 

hammas lohkeaa

Bruksismi on tahdosta riippumatonta puremalihasten käyttöä, yleensä öisin, mutta myös valveilla ollessa. Bruksismi on narskuttelua tai tiukkaa hampaiden yhteen puristamista. Tämän voi huomata hampaiden murenemisena, lohkeiluina tai sitten puoliso, kaverit, perhe voi huomauttaa öisistä narskutteluäänistä. Tämän hetken käsitys on, että bruksismi on keskushermoston säätelemää, johon ei voi itse tahdonalaisesti vaikuttaa. Tietyt lääkkeet ja sairaudet voivat pahentaa bruksismia, kuten myös stressi, alkoholi ja tupakointi. Bruksismi yleensä pahentaa TMD-oireita. 

Tutkimus ja hoito 

Hammalääkäritutkimus

Jos kokee purentavaivoja, TMD-oireita, on syytä hakeutua hammaslääkärin tutkimuksiin. Käyntiä varten on hyvä miettiä etukäteen oirehistoriaansa, millaisia oireita on, oireiden alkamisajankohtaa, mahdollisia pahenemisvaiheita ja mitä mahdollisesti on jo itse kokeillut helpottaakseen tilannetta. 

Nykyään useat fysioterapeutit osaavat tehdä purentalihasten hierontaa, josta monet ovat kokeneet paljon apua. Koska purentalihasongelmat ovat tiiviisti yhteydessä niskaan, myös niskan seudun rentouttaminen on suositeltavaa. Useat ovat kokeneet myös akupunktiosta selkeää apua rentoutumiseen. Tarvittaessa kannattaa käyttää kipulääkkeitäkin, koska esimerkiksi päänsäryt voivat olla todella kovia ja elämää rajoittavia purentaongelmissa. Purkan ja kovien ja sitkeiden ruokien syömistä kannattaa välttää, koska ne yleensä pahentavat oireita. 

Purentakiskon käyttö on tehokas hoitomuoto. Kisko lievittää narskuttelun eli hampaiden yhteen puremisen haittoja ehkäisten lisävaurioiden syntyä hampaisiin ja niveliin. Purentakiskon tarkoitus on rentouttaa lihaksia estämällä voimakas narskuttelu. Kisko on joko hammaslääkärissä yksilöllisesti omiin hampaisiin teetetty läpinäkyvä kisko tai kiskoja saa myös monesta nettikaupasta, joissa useissa on myös mahdollisuus muokata kiskoa itselle sopivaksi. Kiskon käyttö vaatii opettelua, mutta yleensä siihen tottuu nopeasti. Voi olla, että kiskoa joutuu käyttämään jatkuvasti, jotta oireet pysyvät poissa, mutta jotkut pystyvät käyttämään kiskoa vain tarvittaessa. 

Erittäin hankalissa oireissa on yhtenä hoitomuotona viime vuosina käytetty myös Botox-injektioita, joilla on saatu aikaan hyviä tuloksia. Botuliini estää kipuaistimuksen syntyyn liittyvien välittäjäaineiden vapautumisen hermopäätteistä Botuliinilla on myös lihaksia rentouttava vaikutus, kun lihas heikkenee ja sen yliaktiivinen toiminta vähenee tai loppuu. Kuten kaikilla lääkkeillä, myös botuliinilla voi olla haittavaikutuksia, mutta ne ovat harvinaisia. Haittoina on ollut mm. päänsärkyä, silmäluomien roikkumista, pistoskohdan kipuja sekä ihottumaa ja kutinaa. Lääkäri arvioi aina riskit ja hyödyt ja sen, voiko tuotetta käyttää jatkossa, jos haittavaikutuksia ilmenee. 

Hae apua! 

Hae apua

Yhteenvetona voidaan sanoa, että oireisiin kannattaa ehdottomasti hakea apua, koska oireet useasti ovat elämää haittaavia ja aiheuttavat pitkittyessään usein lisäongelmia. Leukanivelongelmat johtavat pitkittyessään usein pahoihin päänsärkyihin, niskasärkyihin ja jopa kuulo-ongelmiin.